RSP RZECKO

Z przyjemnością informujemy, iż Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku uzyskała prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny RSP RZECKO.
Logo RSP