XIX Światowe Forum Mediów Polonijnych

W dniach 5-12 września 2011 roku odbyło się XIX Forum Mediów Polonijnych 2011. Forum Mediów Polonijnych to największe przedsięwzięcie w dziedzinie mediów w Europie i na świecie adresowane do dziennikarzy polskich pracujących w prasie, radiu i telewizji. Tegoroczne forum odbyło się pod hasłem POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ.ZACHODNIOPOMORSKIE BRAMĄ DO EUROPY”. Uczestniczyło w nim około 150 dziennikarzy polonijnych z ponad 30 krajów. Głównym celem spotkania było podkreślenie roli mediów polonijnych w utrzymywaniu więzi z krajem, a zarazem promocja Polski w świecie. W dniu 11 września mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Forum w Drawnie na konferencji, a następnie, już w części nieoficjalnej, na poczęstunku w Borowcu. Zostaliśmy  bowiem jednym z współorganizatorów spotkania. Podczas konferencji w Drawnie Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku Kazimierz Czapiewski  zapoznał gości ze specyfiką Spółdzielni. Następnie, już w Borowcu  nasi goście mieli okazję zobaczyć palety produkowane przez RSP oraz zapoznać się z ofertą handlową Hurtowni Materiałów Budowlanych, w szczególności ofertą firmy Röben. Ponadto podczas rozmów w kuluarach  zaproszeni dziennikarze opowiedzieli nam o swojej pracy jak i również o wielkiej tęsknocie za ojczyzną. Spotkanie było interesujące i ciekawe dla wszystkich jego uczestników. Więcej o Forum: http://www.polonia-forum.de/