Ambasador Polskiej Gospodarki

W dniu 21 maja 2012 roku w Pałacyku MSZ w Warszawie odbył się finał konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, którego honorowym patronem był Pan Minister Radosław Sikorski. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii EKSPORTER.  Z rąk Pani Minister Spraw Zagranicznych  Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz nagrodę w imieniu RSP odebrał Pan Andrzej Lubiniecki. Jest to wyróżnienie dla firm promujących polską gospodarkę przede wszystkim przez eksport wyrobów lub usług. Więcej na: http://www.bcc.org.pl/Wydarzenie.1121.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=4139&tx_ttnews[backPid]=1023