Walne Zgromadzenie członków RSP

Dnia 19 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków RSP w Rzecku za rok 2011. Spotkanie odbyło się w „Domu Biesiadnym Alicja” w Koplinie. Na Zgromadzeniu przedstawiono sprawozdania z Rady Nadzorczej i z pracy Zarządu, jak również informację o sytuacji finansowo-gospodarczej Spółdzielni. Na spotkaniu, który zakończyło się poczęstunkiem, cały Zarząd otrzymał pełne absolutorium. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym, jak i prywatnym.