REKOMENDACJA BCC

Spółdzielnia otrzymała rekomendację członkostwa w Business Centre Club na kolejny rok. Mamy nadzieję, że rekomendacja będzie nam pomagać w prowadzeniu działalności gospodarczej i społecznej, ponieważ potwierdza naszą wiarygodność oraz przestrzeganie przez nas zasad etyki kupieckiej i Kodeksu Honorowego Członka BCC. bcc0001