Stypendium Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku


“Jesteś jedyną osobą na świecie,

która może wykorzystać Twój potencjał.”

                                                                                                  Zig Ziglar.

 
Dnia 27.04.2018 w Zespole Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyło się uroczyste zakończenie nauki klas maturalnych.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku miała zaszczyt i niezwykłą przyjemność ufundować stypendium dla najlepszego absolwenta Technikum Budowlanego.
Stypendium otrzymał Rafał Piórkowski IVTB, zachowanie wzorowe, średnia ocen 4,94, świadectwo z wyróżnieniem – absolwentowi towarzyszyli rodzice: państwo Marzena i Jacek Piórkowscy.
W imieniu RSP w Rzecku nagrodę wręczał Vice Prezes Rafał Kowalik.
Gratulujemy!!!