OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku informuje, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż maszyn i urządzeń:
  • Wózek widłowy marki TOYOTA, model 02-8FGL25, nr seryjny 028FGL25-11680, stan licznika 31500 mth, rok produkcji 2011.
Cena wywoławcza wynosi 16.000 zł netto + VAT 23% (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Wadium wynosi 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 200 zł  (słownie: dwieście złotych).  
  • Wózek widłowy marki TOYOTA, model 02-8FGL25, nr seryjny 028FGL25-10312, stan licznika 27500 mth, rok produkcji 2011.
Cena wywoławcza wynosi 16.000 zł netto + VAT 23% (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Wadium wynosi 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).  
  • Wózek widłowy marki TOYOTA, model 02-8FGL25, nr seryjny 028FGL25-10593, stan licznika 32500 mth, rok produkcji 2010.
Cena wywoławcza wynosi 16.000 zł netto + VAT 23% (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Wadium wynosi 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).  
  • Agregat prądotwórczy trójfazowy marki MEZ FREN STAT, typ A12B4, napęd diesel, rok produkcji 1965.
Cena wywoławcza wynosi 3.500 zł netto + VAT 23% (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Wadium wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).  
  • Ciągnik rolniczy C360, nr rejestracyjny ZCHJ684, rok produkcji 1985.
Cena wywoławcza wynosi 13.000 zł netto + VAT 23% (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Wadium wynosi 1.300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).   Ww. maszyny i urządzenia są własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku, stan techniczny bardzo dobry, użytkowane w prawidłowy sposób. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godzinie 13:00 w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku, ul. Spółdzielcza 26, Biuro Zakładu Rolnego.   *Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w ogłoszeniu.   *Wadium należy wpłacić przelewem na konto RSP w Rzecku w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. O/Choszczno nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0091 7620, podając w tytule przelewu nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych z ogłoszenia.   *Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku wygrania przetargu i rezygnacji z nabycia danej maszyny lub urządzenia. *Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 5 dni od daty zakończenia przetargu. *Nabywcą zostanie ta osoba, która podczas przetargu zaoferuje najwyższą cenę nabycia. *Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu musi być uiszczona na rzecz RSP w Rzecku przez ustalonego nabywcę najpóźniej dzień przed odbiorem maszyny lub urządzenia. *Nabywca zobowiązany jest do odbioru wylicytowanych maszyn i urządzeń w terminie 2 tygodni od daty przetargu. *Ww. maszyny i urządzenia można oglądać w dniu przetargu lub wcześniej po telefonicznym uzgodnieniu terminu. *Ze szczegółowymi informacjami na temat zbywania maszyn i urządzeń można zapoznać się w siedzibie RSP w Rzecku lub pod nr telefonu: 694 445 454 – Andrzej Gonczarow Kierownik Warsztatu 606 834 675 – Joanna Zięba Specjalista ds. Zakupów.