Członkostwo w Polskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej Budownictwa

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku w grudniu 2012 roku została członkiem Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa. Pamiątkową tablicę odebrali w Warszawie Pan Prezes Kazimierz Czapiewski wraz z Panem Rafałem Kowalik. Zobacz: Tablica pamiątkowa